A Simple Noodle Story Movie Download Free
«A Simple Noodle Story (2010)»

A Simple Noodle Story (2010)

Release Date: 2010
Genres: Drama /
Country: China   
Cast: Honglei Sun ( Zhang ), Xiao Shen-Yang ( Li ), Ni Yan ( Wang's wife ), Dahong Ni ( Wang ), Ye Cheng ( Zhao ), Mao Mao ( Chen ), Benshan Zhao ( The Captain ), Julien Gaudfroy ( Persian trader ), Xiaojuan Wang ( ),
Rating: 5.8
;A Simple Noodle Story

Trailers:


Download

Resolution Format Bitrate Size Language Subtitles
H.264/1080p MKV 14608 Kbps 15 GB English -  
H.264/720p AVI 5009 Kbps 4 GB English -